ΠΑΚΕΕΠ Θεσσαλίας

  Πανεπιστημιακο Κεντρο Εκπαιδευσης Επιμορφωτων - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


Για την εκπαίδευση των επιμορφωτών ...

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών αποτελεί μέρος της πράξης “Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία” η οποία έχει ως αντικείμενο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση στην τάξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Ειδικότερα, η Πράξη αυτή αφορά δύο τύπους επιμόρφωσης, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους:

 α) την επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης. Περισσότερες λεπτομέρειες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

 β) την εκπαίδευση 760 περίπου επιμορφωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται και σχολικοί σύμβουλοι, η συμμετοχή των οποίων, λόγω του θεσμικού τους ρόλου, κρίνεται μείζονος σημασίας  για τη βιωσιμότητα της Πράξης. Οι επιμορφωτές αυτοί, μαζί με τους προϋπάρχοντες του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου, θα διενεργήσουν την επιμόρφωση και θα υποστηρίξουν την εφαρμογή και αξιοποίηση στη διδακτική πράξη των δεξιοτήτων και γνώσεων που θα αποκτήσουν οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί του β’ επιπέδου.

Ειδικότερα:

Η εκπαίδευση των επιμορφωτών διενεργείται στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Τα ΠΑΚΕ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρυμάτα ή ενώσεις Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιλέχτηκαν μέσω ανοικτού διαγωνισμού ώστε να καλύπτουν γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. Στην παρούσα πρώτη περίοδο εκπαίδευσης επιμορφωτών (Μάιος – Δεκέμβριος 2011), συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:

 

ΠΑΚΕ Αν. Μακεδονίας & Θράκης

ΤΕΙ Καβάλας

ΠΑΚΕ Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΘ, Παν/μιο Μακεδονίας, Παν/μιο Δυτ. Μακεδονίας

ΠΑΚΕ Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΚΕ Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος)

ΠΑΚΕ Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας Κεφαλληνίας & Ζακύνθου

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

ΠΑΚΕ Αττικής & Στερεάς Ελλάδας

Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΑΚΕ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)

ΠΑΚΕ Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο)

 

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τα ΠΑΚΕ και τους συντονιστές της εκπαίδευσης των επιμορφωτών ανά ΠΑΚΕ υπάρχουν εδώ.

Κάθε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επιμορφωτών, διαρκεί 350 ώρες. Από αυτές, περίπου 160 ώρες αφορούν στην απόκτηση γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων ανεξάρτητων από τον κλάδο του εκπαιδευόμενου επιμορφωτή, ενώ οι 190 αφορούν σε ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με τον κλάδο του εκπαιδευόμενου. Η εκπαίδευση κατανέμεται εν γένει σε 15-20 ώρες ανά εβδομάδα (για περίπου 6 μήνες) και λαμβάνει χώρα σε απογευματινές ώρες, εκτός σχολικού ωραρίου. Προβλέπονται επίσης πρόσθετες ώρες για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων, τόσο σε περιβάλλον σχολικής τάξης όσο και σε περιβάλλον Κέντρου Στήριξης Επιμόρφωσης. Σε κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα συμμετέχουν 20 εν γένει εκπαιδευόμενοι.

Αντικείμενα της εκπαίδευσης των επιμορφωτών είναι:

 • Βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (θεωρίες μάθησης σε σχέση με τις ΤΠΕ, βασικές έννοιες διδακτικής, κατασκευή διδακτικού υλικού κλπ)
 • Διδακτική επί μέρους γνωστικών αντικειμένων (κατά κλάδο)
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδικτύου (θεωρητικό υπόβαθρο, εκπαιδευτικές πύλες κλπ)
 • Μεθοδολογία της επιμόρφωσης ενηλίκων
 • Μεθοδολογία της μικτής μάθησης (blended learning)
 • Παιδαγωγική χρήση εργαλείων γενικής χρήσεως
 • Παιδαγωγική αξιοποίηση εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (blogs, wikis, podcasts, rss feeds, social networks, 3D Virtual Environments, e-portfolios κ.α.)
 • Λειτουργικά χαρακτηριστικά των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας και αποδοτική χρήση τους μέσα στην σχολική τάξη
 • Γενικά θέματα εκπαιδευτικού λογισμικού (χαρακτηριστικά, κατηγορίες, γενικές αρχές σχεδιασμού κλπ)
 • Γενικές αρχές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων
 • Εκμάθηση και παιδαγωγική αξιοποίηση συγκεκριμένων λογισμικών (κατά κλάδο)
 • Επεξεργασία πολυμεσικού υλικού
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών ή άλλων ψηφιακών εργαλείων για τη διδασκαλία των μαθημάτων (κατά κλάδο)
 • Ανάπτυξη μικρών εκπαιδευτικών εφαρμογών (applets)
 • Χρήση και εκπαιδευτική αξιοποίηση των συστημάτων διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Learning Management Systems) και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Υποδειγματικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις
 • Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους οι επιμορφωτές θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διαδικασία πιστοποίησης,  για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου. Πιστοποιούνται και εντάσσονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε δοκιμασίες πιστοποίησης, οι οποίες διενεργούνται κεντρικά από την πράξη. Μέρος των αξιολογούμενων στοιχείων του κάθε υποψήφιου επιμορφωτή θα προέρχεται από την δραστηριότητά του μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα και την προβλεπόμενη πρακτική άσκηση σε ΚΣΕ (επιμόρφωση εκπαιδευτικών) και σχολεία (παρεμβάσεις με ΤΠΕ σε τάξη με μαθητές).

logos-portal pake900x160

Τα νέα του ΠΑΚΕ

Βρισκεστε εδω: Το πλαισιο για την εκπαίδευση των επιμορφωτών