Διάθεση ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Επιμορφωτικού υλικού

Αναρτήθηκε στη Βιβλιοθήκη ΠΑΚΕ σε μορφή pdf  το επιμορφωτικό υλικό που αφορά στο Γενικό μέρος. Δείτε το εδώ