Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικού Μέρους

 

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων Γενικού Μέρους

Ημερομηνία 

Διδάσκων

Ενότητα 

Ώρες  

Αίθουσα

Δευτέρα 9/5

Πολίτης Π.

1.3

3

2 (ΠΤΔΕ)

Πέμπτη 12/5

Πολίτης Π.

1.1, 1.2

3

2 (ΠΤΔΕ)

Σάββατο 14/5

Καρασαββίδης Η.

2.2.2

4

2 (ΠΤΔΕ)

Κόλλιας Β.

2.2.3

2

Δευτέρα 16/5

Πολίτης Π.

1.4 & 1.5

4

2 (ΠΤΔΕ)

Τετάρτη 18/5

Καρασαββίδης Η

2.2.1

4

3 (ΠΤΠΕ)

Παρασκευή 20/5

Κόλλιας Β.

2.5.1

4

2 (ΠΤΔΕ)

Τετάρτη 25/5

Καραγεωργόπουλος Χ.

2.1

6

2 (ΠΤΔΕ)

Σάββατο 28/5

Σολομωνίδου Χ.

2.3

6

2 (ΠΤΔΕ)

Τετάρτη 1/6

Κακανά Δ.

8.1, 8.2,

8.3, 8.5

6

3 (ΠΤΠΕ)

Πέμπτη 2/6

Κακανά Δ.

8.6 & 8.9

3

3 (ΠΤΠΕ)

Καραγεωργόπουλος Χ.

2.1

3

Τετάρτη 8/6

Σολομωνίδου Χ.

2.3

6

2 (ΠΤΔΕ)

Σάββατο 11/6

Καραγεωργόπουλος Χ.

2.4

6

2 (ΠΤΔΕ)

Πέμπτη 16/6

Καραγιαννίδης Χ.

4.2

6

3 (ΠΤΠΕ)

Σάββατο 18/6

Λιόβας Δ.

6.1 & 6.2

3

2 (ΠΤΔΕ)

Κόλλιας Β.

3.7

3

Δευτέρα 20/6

Σολομωνίδου Χ.

8.4, 8.7, 8.8

6

2 (ΠΤΔΕ)

Τρίτη 21/6

Καραγιαννίδης Χ.

4.1

6

3 (ΠΤΠΕ)

Τετάρτη 22/6

Καραγιαννίδης Χ.

3.6

4

3 (ΠΤΠΕ)

Δευτέρα 27/6

Χρονάκη Α.

5.4

6

3 (ΠΤΠΕ)

Τετάρτη 22/6

Καραγιαννίδης Χ.

3.6

4

3 (ΠΤΠΕ)

Δευτέρα 27/6

Χρονάκη Α.

5.4

6

3 (ΠΤΠΕ)

Πέμπτη 30/6

Χρονάκη Α.

5.4

6

3 (ΠΤΠΕ)

Παρασκευή 1/7 Βεκύρη Ι.

       3.1, 3.3

           6

3 (ΠΤΠΕ)
Σάββατο 2/7 Βεκύρη Ι.

3.2, 4.3, 4.4

           6 3 (ΠΤΠΕ)

Δευτέρα 4/7

Δαγδιλέλης Β.

3.4, 3.5

6

3 (ΠΤΠΕ)

Τρίτη 5/7

Λιόβας Δ.

6.3

6

2 (ΠΤΔΕ)

Τετάρτη 6/7

Λιόβας Δ.

6.4

3

2 (ΠΤΔΕ)

Πέμπτη 7/7

Καρασαββίδης Η.

5.4

4

3 (ΠΤΠΕ)

Κόλλιας Β.

2.5.2

2

3 (ΠΤΠΕ)

Δευτέρα 11/7

Καραγιαννίδης Χ.

5.1, 5.2

6

3 (ΠΤΠΕ)

Τρίτη 12/7

Καραγιαννίδης Χ.

5.3

6

3 (ΠΤΠΕ)

Τετάρτη 13/7

Καραγιαννίδης Χ.

5.4

6

3 (ΠΤΠΕ)

Πέμπτη 14/7

Καραγιαννίδης Χ.

5.4

6

3 (ΠΤΠΕ)

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 24 Ιούνιος 2011 12:13